Co., Ltd. ซึห้างจัดหางานเว็บไซต์

หลัก Visual
ไปนอกเหนือจากห้างสรรพสินค้า

ซึซังเป็นห้างในคุมาโมโตะ เท่านั้น
ตั้งแต่เริ่มแรก ความคืบหน้ากับลูกค้าในจังหวัดคุมาโมโตะ มีการเติบโต
เพื่อให้ได้การค้าที่จำกัด ในความท้าทาย และหลากหลายห้างสรรพสินค้า
มันเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนา
จึงดำเนินการด่วนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเวลาและค่าของคุณ และ
ประเพณี Basic ที่คุณชื่นชอบ
และตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า เราสนับสนุนซึ-San เพื่อความพึงพอใจ
มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเป็นห้างฟรี และแข็งแรงเต็มไป ด้วยไอเดีย ซึ่งเป็นที่รักในคุมาโมโตะ