การแนะนำของกิจการ

การแนะนำของการเข้าถึงที่จอดรถ
ใบปลิว WEB ของอาทิตย์นี้ Tsuruya
สมาคมนกกระเรียนมูลนิธิสาธารณะประโยชน์การส่งเสริมด้านการศึกษาเพื่อน

กับความตั้งใจ ที่ว่าอยากให้โอกาสที่ทำการมีชื่ออยู่ในทะเบียนเรียน และยอดเยี่ยมพร้อมกัน และการศึกษาบุคคลแข็งแรงและ และการจ่ายเงินของค่าใช้จ่ายทางการศึกษาให้นักศึกษายากยืมเงินทุนการศึกษา และสมาคมนกกระเรียนเพื่อน (เขียนพูด) การส่งเสริมด้านการศึกษาอบรมสั่งสอนทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นการมีความสามารถให้เป็นโรงเรียนมัธยมปลายวิทยาลัยเทคนิคมหาวิทยาลัยในจังหวัด คุมะโมะโทะ และให้การช่วยเหลือได้แม้ว่าเพียงเล็กน้อยเพื่อสังคมประเทศ,
ได้รับการก่อตั้งเดือนมีนาคมอายุ 1974 ( 49, เชียววะ)
พร้อมกับการบังคับใช้ของระบบองค์กรไม่แสวงผลกำไรใหม่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 เดือนมิถุนายนอายุ 2011 ( 23, เฮะอิเซะอิ) ใหม่ในฐานะ "สมาคมนกกระเรียนมูลนิธิสาธารณะประโยชน์การส่งเสริมด้านการศึกษาเพื่อน" และจากความคิด ที่ว่าได้ทำมากขึ้นการพึ่งพาตนเองเศรษฐกิจหลังการได้รับวุฒิปริญญาของนักเรียนทุนให้สำเร็จลุล่วงระยะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนเมษายนปี 2014 ( 26, เฮะอิเซะอิ) เปลี่ยนเป็นธุรกิจการจ่ายเงินเงินทุนการศึกษาที่ระบบจากธุรกิจการให้กู้เงินทุนการศึกษาที่มีจนถึงตอนนี้ ให้นักศึกษาที่มีความสามารถติดวิชาการเทคนิคในระดับสูง และอธิษฐานให้ให้โอกาสที่แสดงให้เห็นความสามารถมีของนักศึกษาเพียงพอ และทำธุรกิจการจ่ายเงินเงินทุนการศึกษา

 

สมาคมนกกระเรียนมูลนิธิการส่งเสริมด้านการศึกษาเพื่อนหนังสือแสดงโครงการการก่อตั้ง (เดือนมีนาคมปีพ.ศ. 2517 )

ในรัฐธรรมนูญของประเทศของเรา ประชาชนญี่ปุ่นมีสิทธิที่ได้รับการศึกษาตามความสามารถอย่างเท่าเทียมกันในข้อ 26 นั้นถูกกำหนด
อย่างไรก็ตามทำการศึกษาภาคบังคับเสร็จ และเข้าโรงเรียนระดับสูงถูกจำกัดไว้ที่นักศึกษาบางส่วนนั้น และนักศึกษาของส่วนใหญ่ของอื่นทำงานตนเองหรือได้งานบริษัทอื่นเป็นสถานการณ์ปัจจุบัน
วิชาการยอดเยี่ยมด้วย และในนักศึกษาพวกนี้ การสั่งการตัดใจการศึกษาต่อด้วยเหตุผลเศรษฐกิจอย่างไม่เต็มใจด้วยเท่านั้น ขณะร่างกายแข็งแรงด้วย และมีอุปกรณ์ของการศึกษาต่อขั้นสูงโรงเรียนเพียงพออีกอย่างชัดเจน และเป็นเรื่องที่เห็นคนที่ยืดความสามารถพิเศษของตนเองไม่ได้เพียงพอมากมาย เพื่อเก็บ และเสียใจอย่างมาก
ถึงมีที่ที่สนับสนุนทฤษฎีประวัติทางการศึกษาไม่จำเป็นในบริษัทส่วนหนึ่ง in recent times ด้วย แต่ยังมีแนวโน้มของสังคมของการนับถือประวัติทางการศึกษาในบริษัทของส่วนใหญ่ของอื่นหรือการใช้ชีวิตในสังคมเป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้
ถึง bad practice ของความอยุติธรรมประวัติทางการศึกษาควรจะถาง *โระนเจียว แต่เกี่ยวกับนักศึกษาที่มีความสามารถ ให้ติดวิชาการเทคนิคที่ในระดับสูงเท่าที่ และให้แสดงให้เห็นความสามารถของตนเองเพียงพอ และอยากให้โอกาสที่ให้การช่วยเหลือได้เพื่อสังคมประเทศ
ก่อตั้งที่องค์กรการให้การศึกษา based on ประเด็นหลักตามที่กล่าวมาข้างต้น และแหงนมองการบริจาคของผู้ที่สนใจเข้าร่วมเอกชนทั่วไปอย่างกว้างขวาง และเกี่ยวกับนักศึกษายอดเยี่ยมที่เรียนยากเช่นนี่ ให้ยืมเงินทุนการศึกษา และมี และอบรมสั่งสอนทรัพยากรมนุษย์ของการมีความสามารถ และกับความตั้งใจที่อยากให้การช่วยเหลือ เพราะทางสังคมแม้ว่าเพียงเล็กน้อย วางแผนการก่อตั้งของสมาคมนกกระเรียนมูลนิธิการส่งเสริมด้านการศึกษาเพื่อน