การแนะนำของกิจการ

การแนะนำของการเข้าถึงที่จอดรถ
วิถีทางการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

Tsuruya Department Store ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างเอาใจใส่
Tsuruya Department Store ทำ "ความโล่งอกความไว้วางใจความน่าเชื่อถือ" ได้คำขวัญ
ไม่เพียงแต่ทำตาม "กฎหมายเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล" เท่านั้น ทำมาตรฐานโดยสมัครใจที่เข้มงวดมากขึ้นจากกฎหมาย และปกป้องนี่
เพื่อ Tsuruya Department Store จัดหาบริการสูงสุด จำเป็น และยืนความสำนึก ที่ว่าคุ้มครองข้อมูลนั้นอย่างเอาใจใส่เป็นเรื่องที่สำคัญต่อเราที่สุด และควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างปลอดภัยและใช้ไปตามเป้าหมายอย่างชัดเจน
1.หลังจาก เวลาเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้า ด้วยความเห็นชอบของลูกค้า แล้วจะทานระคะชิแสงข้อมูลขนานไปกับวัตถุประสงค์ในการใช้ที่วัตถุประสงค์ในการใช้เท่านั้น นอกจากนั้นใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าภายในวัตถุประสงค์ในการใช้ที่ลูกค้าให้ความเห็นชอบ
2.เพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ดำเนินมาตรการอย่างปลอดภัย
กล่าวคือพยายามการป้องกันเช่นการใช้คอมพิวเตอร์เข้าถึงเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตการสูญหายการทำลายการแก้ไขปลอมแปลงและการรั่วไหล

3.กำหนดคนดูแล และควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม และทำการศึกษาการอบรมสั่งสอนของพนักงาน และพยายามการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

4.เพื่อการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลถูกวางแผน จำเป็นและเกี่ยวกับปลายทางการมอบหมายงานที่รับมือกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า กำกับอย่างเหมาะสม
5.กรณีที่ขอรับความเห็นชอบของลูกค้า ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไม่จัดหาถึงบุคคลที่สามนอกจากกรณีที่จำเป็น เพื่อคุ้มครองกำไรร้ายแรงเช่นข้อกำหนดของเทศบัญญัติและบทบัญญัติหรือชีวิตทรัพย์สมบัติสาธารณะอีก
6.ใน Tsuruya Department Store และแต่ละบริษัทกลุ่มเช่นบริการสมาคมเครดิต Tsuruya ของเพื่อน Tsuruya ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อบริการการขายเช่นบริการการประมวลผลการแปรรูปการซ่อมแซมการส่งมอบ (ทีหลัง) ใบแจ้ง (การส่ง) หลังจากเช่นการแนะนำหรือการรับคำสั่งซื้อการควบคุมยอดขายเช่นข้อมูลสินค้าข้อมูลการดำรงชีวิตการปฏิบัติอย่างพิเศษ
7.อุตสาหะเพื่อให้ถูกต้องและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าในเนื้อหาใหม่ล่าสุด
นอกจากนั้นก่อตั้งที่ "เคาน์เตอร์บริการลูกค้า" เพื่อสนับสนุนการเปิดเผยการแก้ไขการหยุดชะงักชั่วคราวของข้อมูลของลูกค้าตนเอง เกี่ยวกับการเปิดเผย ยังช่วยยอมที่ของที่ได้รับ 500 เยนค่าธรรมเนียม เวลาขอหนึ่งครั้งล่วงหน้า
"เคาน์เตอร์บริการลูกค้า" กองการทำงาน Tsuruya Department Store [หมายเลขโทรศัพท์: 096-327-3735 ] บริษัทมหาชนจำกัด
< นอกจากนั้นเรื่องที่ช่วยเข้าใจ >
※ของสินค้าที่ได้รับกว่าการขอร้องท่านหลัก กรณีที่ที่อยู่ใหม่ที่ไม่ได้ระบุ ในกรณีส่งให้ อาจจะได้รับการให้ข้อมูลจากผู้ประกอบการการส่ง
※อาจจะให้การติดต่อซึ่งจำเป็นสำหรับกรณีที่ถูกลืมของ