ร้านออนไลน์ใจการต้อนรับ Tsuruya ของคุมะโมะโทะ

เป็นคุณแขกยินดีต้อนรับ

ข้อมูลสมาคมบัตรยอดเงินคงเหลือของเพื่อน

ข้อมูลสมาคมบัตรยอดเงินคงเหลือของเพื่อน

ช่วยป้อนข้อมูลของบัตรสมาคมของเพื่อนใช้ลงในแบบฟอร์มตามที่ระบุด้านล่าง


< ไม่ว่าอย่างไรก็ตามช่วยยืนยันก่อนการใช้ >
①เพื่อให้ใช้ "การสอบถามยอดเงินคงเหลือสมาคมของเพื่อน" การลงทะเบียนของรหัสลับบุคคล 4 ตัวจำเป็นล่วงหน้าที่เคาน์เตอร์บริการสมาคมของเพื่อนอาคารหลักชั้น 8 หรือแต่ละสำนักงานสาขา
ขอความกรุณาทำความเข้าใจล่วงหน้า
เพราะบริการนี้ไม่สามารถใช้ได้ด้วยสภาพของรหัสลับบุคคลที่ยังไม่การลงทะเบียน
※ใบรับรอง (ใบขับขี่บัตรประกัน) ที่การลงทะเบียนรหัสลับบุคคลที่เคาน์เตอร์บริการสมาคมของเพื่อนยืนยันว่า ตัวจริงได้จำเป็น

②กรณีที่ลืมรหัสลับบุคคล มีความต้องการที่ให้ลงทะเบียนในเคาน์เตอร์บริการอีกครั้ง
③จำนวนเงินในเงินสะสมไม่ถูกรวมไว้ใน "ยอดเงินคงเหลือ" แสดงด้วยบริการนี้
④ไม่สามารถใช้บริการนี้ได้เพื่อการบำรุงรักษาระบบ - ตี 5 30 นาทีตี 2 30 นาที

■เบอร์ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับ "การลงทะเบียนสมาคมบัตรรหัสลับบุคคลของเพื่อน :" 096-327-3682 (การเชื่อมต่อโดยตรงสมาคมของเพื่อน Tsuruya )
■ช่วยยืนยันรายละเอียดอื่นนั้นจากหน้า "สมาคมของเพื่อน Tsuruya"

หมายเลขสมาคมบัตรของเพื่อน

รหัสลับบุคคล

※เพื่อการพิสูจน์บัตรสมาคมของเพื่อนและรหัสลับบุคคล กรุณาให้การตรวจสอบเข้าร่วมด้วย